Š‘Š»Š¾Š³

Š˜ŃŃŠ»ŠµŠ“Š¾Š²Š°Š½ŠøŠµ

Š˜ŃŃŠ»ŠµŠ“Š¾Š²Š°Š½ŠøŠµ

2018 įƒ¬įƒ”įƒšįƒ”, įƒ›įƒ”įƒįƒ¤įƒšįƒ˜įƒįƒ” įƒ¢įƒ£įƒ įƒ˜įƒ–įƒ›įƒ˜įƒ” įƒįƒ įƒ’įƒįƒœįƒ˜įƒ–įƒįƒŖįƒ˜įƒ˜įƒ” įƒ˜įƒœįƒ¤įƒįƒ įƒ›įƒįƒŖįƒ˜įƒ—, įƒ”įƒįƒ”įƒ įƒ—įƒįƒØįƒįƒ įƒ˜įƒ”įƒ įƒ¢įƒ£įƒ įƒ˜įƒ”įƒ¢įƒ”įƒ‘įƒ˜įƒ” įƒ•įƒ˜įƒ–įƒ˜įƒ¢įƒ”įƒ‘įƒ˜įƒ” įƒ įƒįƒįƒ“įƒ”įƒœįƒįƒ‘įƒįƒ› 1.4 įƒ›įƒ˜įƒšįƒ˜įƒįƒ įƒ“įƒ˜ įƒØįƒ”įƒįƒ“įƒ’įƒ˜įƒœįƒ, įƒ įƒįƒŖ įƒįƒ„įƒįƒ›įƒ“įƒ” įƒ“įƒįƒ¤įƒ˜įƒ„įƒ”įƒ˜įƒ įƒ”įƒ‘įƒ£įƒš įƒ›įƒįƒ©įƒ•įƒ”įƒœįƒ”įƒ‘įƒšįƒ”įƒ‘įƒ” įƒØįƒįƒ įƒ˜įƒ” įƒ§įƒ•įƒ”įƒšįƒįƒ–įƒ” įƒ›įƒįƒ¦įƒįƒšįƒ˜įƒ. įƒ›įƒ”įƒØįƒ•įƒ˜įƒ“įƒ” įƒ¬įƒ”įƒšįƒ˜įƒ įƒ¢įƒ£įƒ įƒ˜įƒ–įƒ›įƒ˜įƒ” įƒ”įƒ„įƒ”įƒžįƒįƒ įƒ¢įƒØįƒ˜ įƒ–įƒ įƒ“įƒ įƒ¤įƒ˜įƒ„įƒ”įƒ˜įƒ įƒ“įƒ”įƒ‘įƒ (+4%). 2019 įƒ¬įƒ”įƒšįƒ” įƒįƒ› įƒ įƒ˜įƒŖįƒ®įƒ•įƒ›įƒ įƒ’įƒįƒ“įƒįƒįƒ­įƒįƒ įƒ‘įƒ įƒ•įƒįƒ­įƒ įƒįƒ‘įƒ˜įƒ” įƒ”įƒ„įƒ”įƒžįƒįƒ įƒ¢įƒ˜įƒ” įƒ–įƒ įƒ“įƒįƒ” (+3%). įƒ–įƒ įƒ“įƒ˜įƒ” įƒįƒ› įƒ¢įƒ”įƒ›įƒžįƒ˜įƒ” įƒ’įƒįƒ—įƒ•įƒįƒšįƒ˜įƒ”įƒ¬įƒ˜įƒœįƒ”įƒ‘įƒ˜įƒ—, įƒœįƒįƒ•įƒįƒ įƒįƒ£įƒ“įƒ”įƒ‘įƒ˜įƒ, įƒ įƒįƒ› 2030 įƒ¬įƒšįƒ˜įƒ”įƒ—įƒ•įƒ˜įƒ” įƒ›įƒ”įƒįƒ¤įƒšįƒ˜įƒįƒ” įƒ›įƒįƒ”įƒØįƒ¢įƒįƒ‘įƒ˜įƒ— įƒ•įƒ˜įƒ–įƒ˜įƒ¢įƒ”įƒ‘įƒ˜įƒ” įƒ įƒįƒįƒ“įƒ”įƒœįƒįƒ‘įƒ 1.8 įƒ›įƒ˜įƒšįƒ˜įƒįƒ įƒ“įƒ” įƒ›įƒ˜įƒįƒ¦įƒ¬įƒ”įƒ•įƒ”.