კოვიდ 19-ის გავლენა კორპორაციულ პასუხიმგებლობაზე საქართველოში

Социологическое исследование

გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელის დაკვეთით შვედეთის მთავრობისა და ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ფინანსური მხარდაჭერით აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) ACCESS-ის პროექტის ფარგლებში 2020 წელს ჩავატარეთ კვლევა „კოვიდ 19 ის გავლენა კორპორაციულ პასუხიმგებლობაზე საქართველოში“

კვლევა მიზნად ისახავდა პანდემიით გამოწვეული ეკონომიკური კრიზისის გავლენის შეფასებას ბიზნეს კომპანიების სოციალურ პასუხისმგებლობაზე. ამ მიზნით 1053 კომპანია (როგორც მსხვილი, ისე საშუალო და მცირე ზომის კომპანიები) შეფასდა.

კვლევის მეთოდოლოგია მოიცავდა როგორც რაოდენობრივი, ასევე თვისებრივი კვლევის ტექნიკას. 

კვლევის შედეგებს შეგიძლიათ გაეცნოთ ქვემოთ მოცემულ ბმულებზე:

https://www.slideshare.net/GlobalCompactNetwork/covid19-2020

https://www.slideshare.net/GlobalCompactNetwork/covid19-2020-249905687