სმარტ კაპიტალი

სმარტ კაპიტალი ჯგუფი არის ერთ-ერთი უმსხვილესი კერძო კაპიტალ ჰოლდინგი საქართველოში. ჰოლდინგი ფლობს საკმაოდ დივერსიფიცირებულ საინვესტიციო პორტფელს; აერთაინებს როგორც ენერგეტიკისა და ლოჯისტიკის სფეროებს, ასევე მეღვინეობასა და  ტურიზმს.

ჩვენი გუნდი რამდენიმე წელია აქტიურად თანამშრომლობს სმარტ კაპიტალ ჯორჯია-ს ჰოლდინგთან. წლების განმავლობაში განხორციელებული გვაქვს რიგი პროექტებისა და კვლევებისა, მათ შორისაა: ბიზნესის სიცოცხლისუნარიანობის კვლევა, ინდუსტრიის ანალიზი, ტურისტული ნაკადების კვლევა, კონკურენტების კვლევა, მისტიური მყიდველის მეთოდით კონკურენტების სიღრმისეული კვლევა, ბიზნესის განვითარების გეგმისა და ფინანსური მოდელის შემუშავება, უძრავი ქონების განვითარების კონცეფციის შემუშავება.