ბლოგი

მომხმარებელზე მიმართული  სტრატეგია

მომხმარებელზე მიმართული სტრატეგია

ჩვენ ვცხოვრობთ დროში, სადაც მომხმარებლისთვის ყველაზე ღირებული გახდა გამოცდილება

კვლევა

კვლევა

2018 წელს, მსოფლიოს ტურიზმის ორგანიზაციის ინფორმაცით, საერთაშორისო ტურისტების ვიზიტების რაოდენობამ 1.4 მილიარდი შეადგინა, რაც აქამდე დაფიქსირებულ მაჩვენებლებს შორის ყველაზე მაღალია. მეშვიდე წელია ტურიზმის ექსპორტში ზრდა ფიქსირდება (+4%). 2019 წელს ამ რიცხვმა გადააჭარბა ვაჭრობის ექსპორტის ზრდას (+3%). ზრდის ამ ტემპის გათვალისწინებით, ნავარაუდებია, რომ 2030 წლისთვის მსოფლიოს მასშტაბით ვიზიტების რაოდენობა 1.8 მილიარდს მიაღწევს.