ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტია, რომელიც ძირითადად საინვესტიციო პროექტებს ახორციელებს. საქართველოში, EBRD ეხმარება მცირე და საშუალო ბიზნესს სხვადასხვა ინდუსტრიიდან, რომ გაფართოვდნენ და მიაღწიონ წარმატებას, გახდნენ ეკონომიკის კატალიზატორები ჯერ ადგილობრივად, შემდეგ კი რეგიონის მასშტაბით. ორგანიზაცია კლიენტებს აკავშირებს ადგილობრივ კონსულტანტებთან და საერთაშორისო მრჩევლებთან, რომლებსაც შეუძლიათ ფართო სპექტრის ბიზნესების ტრანსფორმირების ხელშეწყობა. მათ შორის: ხარისხის მართვის სისტემის დანერგვა, მარკეტინგული სტრატეგიის თუ მმართველობის სრულიად ახალი სტრუქტურის შექმნა, ახალი ვებგვერდის შექმნა და სხვა. 

2005  წლიდან ჩვენ გავხდით EBRD-ის მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერის პროგრამის პარტნიორი. აღნიშნული პროგრამა ქართული ორგანიზაციებისა და საწარმოებისათვის უფრო ხელმისაწვდომს ხდის პროფესიონალურ სერვისებს. ჩვენი პარტიორობის ფარგლებში 10-მდე ორგანიზაციას გავუწიეთ პროფესიული სერვისები.