სტრატეგიული დაგეგმარება

იმის გამო, რომ ბოლო წლებში ბიზნესის სამყაროში განვითარების ტემპები შეიცვალა და პროცესები დაჩქარდა, სტრატეგიის შემუშავება აღარ არის სწორხაზოვანი პროცესი. სწორი სტრატეგიის შემუშავება მოითხოვს კიდევ უფრო სიღმისეულ ანალიზს და ემპირიულ ცოდნაზე დაყრდნობილი უნიკალური ხედვების ჩამოყალიბებას. წარმატებული სტრატეგია უნდა იყოს დინამიური და დაგეგმილ თუ დაუგეგმავ ცვლილებებთან მარტივად ადაპტირებადი. 


ჩვენ დაგეხმარებით ერთად განვსაზღვროთ თქვენი მიზნები, დავინახოთ თქვენი უნიკალური ადგილი ბაზარზე და არსებული რესურსების გამოყენებით დავსახოთ სწორი სტრატეგია. ჩვენი გუნდი გთავაზობთ ჩვენ მიერ წლების განმავლობაში დაგროვილი გამოცდილების, უნარებისა და მეთოდების თქვენს საჭიროებებზე მორგებას.

ჩვენთვის ყოველი ახალი პროექტი წარმოადგენს ახალ გამოწვევას, რომელსაც ვუდგებით ისე, როგორც პირველს. აქედან გამომდინარე, მიღებული გადაწყვეტილებები ყოველთვის არის კრეატიული და მხოლოდ და მხოლოდ თქვენზე მორგებული. იმისათვის, რომ სტრატეგია იყოს ინოვაციური და ამავდროულად წარმატებული, დღევანდელი მაღალი კონკურენციის პირობებში, ინოვას გუნდი გთავაზობთ ერთად გამოვიყენოთ ჩვენი მიდგომები თქვენი მომავლის გეგმების დასასახად და განსახორციელებლად.

პროექტები

ჩვენ ფრთებს ვასხამთ თქვენს ჩანაფიქრს

ყველა პროექტი
აჭარის რეგიონის ტურიზმის განვითარების სტრატეგია

აჭარის რეგიონის ტურიზმის განვითარების სტრატეგია

„სამუშაოების დაგეგმვის, ორგანიზების, შესრულების, კონტროლისა და შედეგების წარმოდგენის პროცესი კომპანიამ შეასრულა კვალიფიციურად. პროექტში ჩართული თანამშრომლები გამოირჩევიან საქმისადმი პროფესიონალიზმით და პასუხისმგებლობის მაღალი დონით. აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი რეკომენდაციას უწევს მას, როგორც მაღალკვალიფიციურ კომპანიას.“ დეპარტამენტის თავმჯდომარე - თინათინ ზოიძე

ვრცლად