მარკეტინგი

რა შემთხვევებში სჭირდება ორგანიზაციას ჩვენი მარკეტინგული სერვისები?

  1. მომხმარებლის მოსაზიდად
  2. გაყიდვების გასაზრდელად
  3. მომსახურების/პროდუქტის ხარისხის გასაუმჯობესებლად
  4. ახალი სეგმენტის აღმოსაჩენად
  5. მომხმარებელთან სწორი კომუნიკაციის ასაწყობად
  6. გრძელვადიანი ხედვის და სტრატეგიის შესამუშავებლად

 

 

ჩვენ გთავაზობთ შემდეგი ტიპის სერვისებს:

ბრენდის სტრატეგია - ესაა გრძელვადიანი გეგმა, რომელის მიზანია მომხმარებელში ბრენდთან დაკავშირებული გარკვეული წარმოდგენის ჩამოყალიბება. სტრატეგია მოიცავს ბრენდის მიზნებს და შესაბამისი აქტივობების გეგმას. ბრენდის სტრატეგიის ნაწილია მიზობრივი სეგმენტების ჩამოყალიბება, ბრენდის პოზიციონირების განსაზღვრა, საკომუნიკაციო არხების განსაზღვრა, ძირითადი მესიჯების ჩამოყალიბება.

 

მარკეტინგული სტრატეგია - მარკეტინგული სტრატეგია იქმნება ბიზნესის გრძელვადიანი სტრატეგიის საფუძველზე და მისი მიზნაია კომპანიის გრძელვადიანი მიზნების მიღწევაში მარკეტინგის ფუქციის ოპტიმალურად გამოყენება.  მარკეტინგული სტრატეგიის შემქმა საშუალებას მოგცემთ სწორად დაგეგმოთ რესურსები მარკეტინგული მიზნების მისაღწევად.

 

მარკეტინგის აუთსორსინგი - მცირე და საშუალო კომპანიებს ვთავაზობთ მარკეტინგული ფუნქციის სრულ აუთსორსინგს. დამკვეთთან შეთანხმდება კომპანიის მარკეტინგული მიზნები დროის კონკრეტულ მონაკვეთზე. ჩვენ ვიქნებით პასუხისმგებელი ამ მიზნების მიღწევაზე.

 

 

 

პროექტები

ჩვენ ფრთებს ვასხამთ თქვენს ჩანაფიქრს

ყველა პროექტი
ფილმების პოსტ-პროდუქციისთვის სტრატეგიის დაგეგვმა

ფილმების პოსტ-პროდუქციისთვის სტრატეგიის დაგეგვმა

"გვსურს რეკომენდაცია გავუწიოთ Innova-ს, როგორც კვალიფიციურ და პროფესიონალების გუნდით დაკომპლექტებულ კვლევით და მენეჯმენტ საკონსულტაციო კომპანიას" Polare Films აღმასრულებელი დირექტორი სიმონ გროსი

ვრცლად