ბლოგი

კვლევა

კვლევა

2018 წელს, მსოფლიოს ტურიზმის ორგანიზაციის ინფორმაცით, საერთაშორისო ტურისტების ვიზიტების რაოდენობამ 1.4 მილიარდი შეადგინა, რაც აქამდე დაფიქსირებულ მაჩვენებლებს შორის ყველაზე მაღალია. მეშვიდე წელია ტურიზმის ექსპორტში ზრდა ფიქსირდება (+4%). 2019 წელს ამ რიცხვმა გადააჭარბა ვაჭრობის ექსპორტის ზრდას (+3%). ზრდის ამ ტემპის გათვალისწინებით, ნავარაუდებია, რომ 2030 წლისთვის მსოფლიოს მასშტაბით ვიზიტების რაოდენობა 1.8 მილიარდს მიაღწევს.