არასამთავრობო ორგანიზაცია “სიდა”

არასამთავრობო ორგანიზაცია “სიდა” არის წამყვანი NGO საქართველოში, რომელიც მხარს უჭერს კორპორაციული პასუხისმგებლობის შესახებ ცნობიერების ამაღლებას, შესაბამისი პრინციპებისა და სტანდარტების დანერგვითა და პოპულარიზაციით. 

ჩვენ უკვე 2 წელია, რაც აქტიურად ვთანამშრომლობთ და ვეხმარებით სიდა-ს სხვადასხვა საკითხებში. შევასრულეთ როგორც ორგანიზაციულ განვითარებასთან დაკავშირებული პროექტები, ასევე ფართომასშტაბიანი კვლევები კორპორაციული პასუხისმგებლობის თემატიკაზე საქართველოში.