საიტი სატესტო რეჟიმშია

McDonald's

McDonald’s საერთაშორისო ბრენდის ფრანჩაიზი საქართველოში, წარმოდგენილია 18 რესტორნით საქართველოს მასშტაბით.

ჩვენ აქტიურად ვთანამშრომლობდით რამდენიმე პროექტის ფარგლებში, მათ შორის მაკ-კაფეს სტრატეგიისათვის კვლევა, ახალი ფილიალის გახსნასთან დაკავშირებული ლოკაციების შესწავლა. სხვადასხვა მიზნებისათვის და ამოცანებისათვის, ხშირად შევისწავლით პოტენციურ და არსებულ მომხმარებლებს ასაკობრივი და თვისობრივი ქცევის გასაანალიზებლად, კომუნიკაციების დატესტვა, ახალი მარკეტინგული კამპანიების დატესტვა და სხვა. ჩვენ მიერ ჩატარებულ კვლევებს აქტიურად იყენებდნენ შიდა მარკეტინგული მიზნებისთვის: პერიოდულად ტარდება თანამშრომლების კმაყოფილების კვლევა, პრობლემური ფილიალის კვლევა და სხვ. 

ჩვენ ვუზრუნველვყოფთ TNS საფრანგეთთან ერთად ყოველწლიურ 600 კაციან ფართომასშტაბიან კვლევას, სეგმენტაციის, მომხმარებლის ლოიალურობის, მომხმარებლის ქცევის, ბრენდის პოზიციონირებისა თუ სხვა მნიშვნელოვანი საკვლევი თემების გარშემო.