საიტი სატესტო რეჟიმშია

კვლევა

ჩვენ დაგეხმარებით, მიიღოთ ეფექტური ბიზნეს გადაწყვეტილებები კვლევებზე დაყრდნობით. მნიშვნელოვანია, რომ ახალ შესაძლებლობებს ფრთები შევასხათ რელევანტური მონაცემების გამოყენებით. ერთად აღმოვაჩინოთ პრობლემა, შევიმუშავოთ სწორი კვლევის დიზაინი, განვახორციელოთ ხარისხიანი საველე სამუშაოები, სწორად გავაანალიზოთ მიღებული მონაცემები და მხოლოდ ამის შემდეგ მიიღოთ გადაწყვეტილებები. ჩვენი საქმიანობა ითვლის 200-ზე მეტ კვლევას, რომლის ფარგლებშიც მთელი საქართველოს მასშტაბით გამოვკითხეთ 10,0000-ზე მეტი ადამიანი. 

შესაძლებელია კვლევის როგორც სხვადასხვა რაოდენობრივი, ასევე თვისებრივი მეთოდებით საზოგადოების აზრის გამოვლენა. დარგის ყველაზე გამოცდილი მკვლევარები არიან ჩართული კვლევის დიზაინის განსაზღვრაში, შერჩევის მეთოდოლოგიისა და სამუშაო ველის მონიტორინგის ტექნიკების შემუშავებაში. კვლევების დახმარებით შესაძლებელია შევისწავლოთ თქვენი მომხმარებელი და მათი ქცევა, თქვენი კონკურენტები და მათი სპეციფიკა, დავტესტოთ ახალი პროდუქტები ან მარკეტინგული კამპანია, დავინახოთ ნიშა ბაზარზე ან აღმოვაჩინოთ თქვენი ბიზნესის ახალი შესაძლებლობები.

ბაზრის კვლევა და ანალიზი არის პროცესი, როდესაც ვაგროვებთ ყველა იმ ინფორმაციას, რომელიც საჭიროა ახალი პროდუქტის, ბრენდის ან გადაწყვეტილებების განხორციელებისათვის. რა ზომისაა არსებული ბაზარი, როგორია ბაზრის მუშაობის პრინციპი, ვინ არიან მთავარი კონკურენტები და მომხმარებლები. ყველა ეს ინფორმაცია საჭიროა, რათა წარმოვიდგინოთ, რამდენად ხილვადი ვიქნებით ბაზარზე, განვსაზღვროთ შესაძლო შედეგები და განვითარების გზები.  

სოციოლოგიური კვლევით ჩვენ ვსწავლობთ საზოგადოების ინტერესთა სფეროს, მოთხოვნებსა და სურვილებს. აღნიშნული კვლევა გამოიყენება, როდესაც გვსურს საზოგადოების ან კონკრეტული ჯგუფის ქცევის შესწავლა როგორც ბიზნეს გადაწყვეტილებებისათვის, ასევე სხვადასხვა სოციალური პრობლემების აღმოსაჩენად.

მომხმარებლის კვლევის საშუალებით ჩვენ დაგეხმარებით, ყოველთვის ინფორმირებული იყოთ თქვენი მომხმარებლის სურვილების შესახებ და შესთავაზოთ მათ საუკეთესო გამოცდილება. სასურველია, დროდადრო გავზომოთ ბრენდის პარამეტრები - NPS, ცნობადობა, მოხმარების სიხშირე და სხვა.

კონკურენტების კვლევა შესაძლებლობას გაძლევთ, დარჩეთ ბაზრის ლიდერად, გქონდეთ კონკურენტული გარემოს მდგომარეობის სრული ანალიზი: ფასების პოლიტიკის, პროდუქციისა და მომხმარებელთა ქცევის შესწავლა.

სერვისის აუდიტი (მისტიური მყიდველი) საშუალებას გაძლევთ, შეისწავლოთ საკუთარი პროდუქტის, მომსახურებისა და სერვისის ხარისხი. აუცილებელია, მუდმივად ვაკონტროლოთ, თუ როგორ ვოპერირებთ ბაზარზე, რათა პირველმა დავინახოთ საკუთარი სისუსტეები და მალევე აღმოვფხვრათ ისინი.

პროექტები

ჩვენ ფრთებს ვასხამთ თქვენს ჩანაფიქრს

ყველა პროექტი
კორპორაციული პასუხისმგებლობის კვლევა

კორპორაციული პასუხისმგებლობის კვლევა

არასამთავრობო ორგანიზაცია სიდა-ს დაკვეთითა და შვედეთის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით პირველად საქართველოში, ჩვენმა გუნდმა  ჩაატარა ქვეყანაში მოქმედი მსხვილი, საშუალო და მცირე ზომის ორგანიზაციების კორპორაციული პასუხისმგებლობის კვლევა. 

ვრცლად

საქართველოში რადიო მაუწყებლობის განვითარების შესაძლებლობების კვლევა

საქართველოში რადიო მაუწყებლობის განვითარების შესაძლებლობების კვლევა

"მომსახურების გაწევა განხორციელდა კეთილსინდისიერად და კვალიფიციურად, ხოლო კვლევის თითოეული ეტაპი შესრულდა და ანგარიშის წარდგენა მოხდა ხელშეკრულებით დადგენილი ვადების დაცვით. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, კომისია რეკომენდაციას უწევს შპს „Innova”-ს განახორციელოს ანალოგიური მომსახურების გაწევა სხვა დამკვეთზე“. კომუნიკაციების კომისიის თავმჯდომარე - კახი ბექაური

ვრცლად

ლოკაციების კვლევა

ლოკაციების კვლევა

ბიზნესისათვის სწორი ლოკაციის შერჩევა ერთერთი ყველაზე საკვანძო გადაწყვეტილებაა. ჩვენ დაგეხმარებით მარტივას მიიღოთ მსგავსი გადაწყვეტილება.

ვრცლად

McCafé

McCafé

McDonald’s საქართველოს ბაზარზე McCafé-ს გახსნასთან დაკავშირებით მოსალოდნელი შედეგების წინასწარი განსაზღვრა

ვრცლად

მარკეტინგული კამპანიების პრე და პოსტ-შეფასება

მარკეტინგული კამპანიების პრე და პოსტ-შეფასება

მარკეტინგული დანახარჯის ადეკვატურობის განსასაზღვრად მნიშვნელოვანია მომხმარებლების მუდმივი კვლევა და კამპანიების შედეგიანობის შეფასება.

ვრცლად